Usługi podatkowe

Specjalizujemy się w:

  • optymalizacja podatkowa,
  • kontrola podatkowa,
  • kontrola skarbowa,
  • audyt podatkowy,
  • porady prawne z zakresu prawa podatkowego,
  • odwołanie od decyzji podatkowej,
  • przygotowywanie interpretacji i opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego,
  • bieżące doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, kompleksowa obsługa podatkowa klientów biznesowych i indywidualnych,
  • reprezentacja klienta w postępowaniu przed: Urzędem Skarbowym, Izbami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • inne usługi z zakresu prawa podatkowego zgodnie z indywidualnymi potrzebami klienta.