Kiedy argument o bezskutecznym doręczeniu postanowienia o wszczęciu postępowania jest skuteczny?

Jako doradca podatkowy Wrocław wiem z praktyki, iż trudno jest przedstawić w sposób skuteczny organowi, iż nie został wywołany skutek doręczenia. W orzecznictwie sformułowała się spójna aprobata skutku doręczenia przez sam fakt odbioru listu przez dorosłego domownika. Co świadczy o skuteczności doręczenia postanowienia ?  Mianowice wola oddania pisma adresatowi z praktycznego punktu widzenia doradca podatkowy Wrocław wcale nie jest stosowana. Gdyby postawić taki argument, iż osoba dorosła odbierająca przesyłkę nie posiadała woli przekazania, można walczyć oto, iż wszczęcie postępowania nie było skuteczne. Innym argumentem o bezskutecznym doręczeniu postanowienia może być fakt, że przesyłkę odebrała osoba niepełnoletnia z brakiem woli przekazania przesyłki. Jeśli adresat jest w stanie udowodnić inną datę doręczenia to wówczas ta data może obowiązywać. Podsumowując trzy podstawowe warunki, których spełnienie świadczy o skutecznym doręczeniu pisma. Pierwszym warunkiem jest odbiór przesyłki przez osobę dorosłą. Drugim argumentem jest konieczność odbioru przesyłki przez domownika. Trzecim i ostatnim warunkiem jest stan w którym odbiorca podjął się oddania pisma. Trzeci warunek trudno jest zweryfikować, gdyż na dokumencie potwierdzającym odbiór bezskutecznie jest szukać oświadczenia o woli przekazania przesyłki.

 

 

 

Doradca podatkowy Wrocław