Zakres podmiotowy podatku akcyzowego

Zakres podmiotowy podatku akcyzowego

Podatek akcyzowy jest regulowany aktem prawnym jakim jest ustawa z dnia 23.01.2004 roku o podatku akcyzowym Dz.U.Nr 29, poz.257, która całościowo normuje zawikłanie prawne organizacji podatku akcyzowego. Pierwsza publikacja związana z podatkiem akcyzowym dotyczyła cech tego podatku. Doradztwo podatkowe w tej tematyce okazuje się pożyteczne da naszych klientów. Stąd na życzenie kontynuujemy zagadnienie. Tym razem obiektem zainteresowania […]