Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn Aktem prawnym regulującym podatek od spadków i darowizn jest „Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn”. Jest to podatek majątkowy –wymierzany od przyrostu substancji majątkowej nabytej w sposób nieodpłatny. Przyrost majątku odbywa się pod tytułem nieodpłatnym. Istotniejsze znaczenie mają ekonomiczne konsekwencje przesunięcia majątku niż […]