Nowe zasady opłacania składek ZUS – sprawdź numer rachunku!

Nowe zasady opłacania składek ZUS – sprawdź numer rachunku!

Szanowny Podatniku nadmieniamy, że od 1 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek ZUS. Według tego, wszystkie składki na: • ubezpieczenie zdrowotne, • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), • fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), będziesz opłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy! Podsumowując od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe […]