Amortyzacja inwestycji w obcych środkach trwałych.

Według art. 16j ust. 4 u.p.d.o.p. amortyzacji na podstawie stawki 10% podlegają inwestycje w obcych środkach trwałych np. obcych budynkach. Stawka 10% oznacza, że okres amortyzacji to zawsze 10 lat.

Inwestycje w środki trwałe podlegają amortyzacji i są nimi jak wskazuje doradca podatkowy Wrocław nakłady poniesione na potrzeby działalności gospodarczej budynku, którego podatnik nie jest właścicielem, ale np: dzierżawcą czy wynajmującym. Wynika, że inwestycje w obcy środek trwały (budynek) mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jedynie jednak przez odpisy amortyzacyjne.

 

doradca podatkowy Wrocław