Jeśli zmieniają się dane twojej jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej, musisz to zgłosić.

Jeśli zmieniają się dane twojej jednoosobowej działalności lub spółki cywilnej, musisz to zgłosić.

Przy zmianie np. nazwy firmy, nazwiska czy kodu PKD konieczne jest zgłoszenie tej informacji we wpisie do CEIDG. Które zmiany trzeba zgłosić do publicznych rejestrów Które zmiany trzeba zgłosić w CEIDG Jak złożyć wniosek o zmianę danych w CEIDG Kiedy trzeba zmienić kod PKD Kiedy trzeba zgłosić zmianę adresu Jak zgłosić zmianę nazwiska przedsiębiorcy Jak […]

Zmiany podatkowe w 2020 roku

Zmiany podatkowe w 2020 roku

Rok 2020 przyniósł szereg zmian w zakresie podatków. Osoby zainteresowane zapraszam do lektury. Zmiany podatkowe możemy rozpatrywać na dwa sposoby. Pierwszy dla nas oczywisty to ten, który doprowadzi do odpowiedzi z jakich przywilejów podatkowych możesz skorzystać? Drugi co nie mniej istotne to czy twoja działalność gospodarcza ma nowe obowiązki związane właśnie z podatkami?  Prawidłowe podsumowanie […]

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy dla PIT, CIT i VAT od pierwszego stycznia 2020 roku.W tym momencie podatki kierujemy na rachunki urzędów skarbowych. Tak będzie tylko do 2019 roku.Niekiedy zdarza się, że jest to więcej niż jeden rachunek bankowy. Od 1 stycznia ma się to zmienić i podatki PIT,CIT oraz VAT będziemy wpłacać na jeden mikrorachunek. Warto nadmienić, […]

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

Istotnym wymogiem życia gospodarczego jest konieczność płatności składek ZUS. Z tego względu, że kwoty bywają niekiedy znaczne wiele instytucji w tym bankowych wymaga potwierdzenia, że nie mamy zaległości w opłaceniu składek między innymi na:– ubezpieczania społeczne,– ubezpieczenia zdrowotne,– Fundusz Pracy,– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Fundusz Emerytur Pomostowych. Na stronie Biznes.gov.pl możesz już otrzymać zaświadczenie […]

Nowy portal dla tych, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce i Unii Europejskiej.

Nowy portal dla tych, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce i Unii Europejskiej.

Na portalu Biznes.gov.pl znajdują się następujące informacje: Zakładanie firmy Wybierz rodzaj firmy, jaką chcesz prowadzić i dowiedz się, jak ją założyć Rozwój firmy Sprawdź, jak rozwijać swoją firmę i gdzie znaleźć finansowanie Pracownicy w firmie Sprawdź, jakie są zasady zatrudniania pracowników, ich prawa i obowiązki Podatki i księgowość Dowiedz się, jak rozliczać podatki i prowadzić […]

Jakie obszary działalności Twojej firmy możesz rozwijać w oparciu o dofinansowanie ze środków UE?

Jakie obszary działalności Twojej firmy możesz rozwijać w oparciu o dofinansowanie ze środków UE?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, obok samorządów, są w latach 2014-2020 największymi profitentem funduszy unijnych. W całości na rozwój działalności gospodarczej w najbliższych 7 latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Fundusze UE na lata 2014-2020 można rozwijać na wiele obszarów Twojej działalności gospodarczej: Projekty badawcze i wdrażanie innowacji. Informatyzacja. Rozwiązania ekologiczne. Rozwój działalności firmy. Działalność za granicą. […]

Podatniku do 26 lutego wyślij dane z ewidencji VAT (JPK_VAT)

Podatniku do 26 lutego wyślij dane z ewidencji VAT (JPK_VAT)

Szanowny Podatniku doradca podatkowy Wrocław przypomina, że do 26 lutego prześlij dane z ewidencji VAT (JPK_VAT). Jesteś podatnikiem VAT? Prowadzisz małą firmę, która zatrudnia do 10 osób? Należy nadmienić, że od 2018 roku masz obowiązek przesyłać co miesiąc do Ministerstwa Finansów dane z ewidencji VAT w formie pliku JPK_VAT. Pierwsze pliki JPK_VAT z danymi za […]

Nowe zasady opłacania składek ZUS – sprawdź numer rachunku!

Nowe zasady opłacania składek ZUS – sprawdź numer rachunku!

Szanowny Podatniku nadmieniamy, że od 1 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek ZUS. Według tego, wszystkie składki na: • ubezpieczenie zdrowotne, • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), • fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), będziesz opłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy! Podsumowując od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe […]

Jednolity plik kontrolny. JPK kogo dotyczy ?

Jednolity plik kontrolny. JPK kogo dotyczy ?

Ministerstwo Finansów informuje, że 0d 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT. Przekazanie Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT nastąpi przy wykorzystaniu kompleksowych narzędzi elektronicznych. Pliki będą pod kontrolą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.  Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa […]

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn Aktem prawnym regulującym podatek od spadków i darowizn jest „Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn”. Jest to podatek majątkowy –wymierzany od przyrostu substancji majątkowej nabytej w sposób nieodpłatny. Przyrost majątku odbywa się pod tytułem nieodpłatnym. Istotniejsze znaczenie mają ekonomiczne konsekwencje przesunięcia majątku niż […]