Jakie obszary działalności Twojej firmy możesz rozwijać w oparciu o dofinansowanie ze środków UE?

Jakie obszary działalności Twojej firmy możesz rozwijać w oparciu o dofinansowanie ze środków UE?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, obok samorządów, są w latach 2014-2020 największymi profitentem funduszy unijnych. W całości na rozwój działalności gospodarczej w najbliższych 7 latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro. Fundusze UE na lata 2014-2020 można rozwijać na wiele obszarów Twojej działalności gospodarczej: Projekty badawcze i wdrażanie innowacji. Informatyzacja. Rozwiązania ekologiczne. Rozwój działalności firmy. Działalność za granicą. […]

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów to wywóz towarów z terytorium państwa w procesie dostawy towarów, w stronę obszaru państwa członkowskiego innego niż obszar naszego państwa. Musi więc zaistnieć w procesie dokonania dostawy lub czynności z nią jednolitych. Z przestrzeni Polski na przestrzeń terytorialną innego państwa. Jakie warunki musi spełnić dostawca? Warunki jaki musi spełnić dostawca to przede wszystkim być […]

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

Przedawnienie zobowiązania podatkowego

W tym przypadku istotne jest, aby przestudiować art. 70 § 1 o.p. Podstawowym przekazem jest to, iż zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat. Należy ten termin liczyć od końca roku kalendarzowego. Załóżmy, że termin upływa 31 marca 2016 roku, to okres należy liczyć do końca 2016 rok. Doradztwo podatkowe Wrocław ma w swym obszarze wiele różnorodnych […]

Zmiana organu podatkowego w czasie prowadzonego postępowania. Czy to jest możliwe?

Zmiana organu podatkowego w czasie prowadzonego postępowania. Czy to jest możliwe?

Nie jest możliwa zmiana Urzędu Skarbowego na inny po wszczęciu postępowania. Odsyłam zainteresowanych tą problematyką do art. 15 § 1 o.p., art.247 § 1 pkt 1 o.p. oraz 17 § 1 o.p. Natomiast regulacja prawna, która wyjaśnia kwestie w sposób szczegółowy (właściwości miejscowej) i jest istotna dla klientów poszukujących doradca podatkowy Wrocław jest art. 18 a o.p. W […]