Cennik

Cennik jest ustalany indywidualnie.  Różnorodna specyfika działalności gospodarczej moich klientów powoduje potrzebę personalizacji usługi doradcy podatkowego Wrocław.

CENY SĄ UZALEŻNIONE OD:

  • rodzaju ewidencji księgowych
  • skali prowadzonej działalności
  • liczby zatrudnionych pracowników
  • ilości dokumentów

Przykładowy cennik naszych usług (opłaty miesięczne)*

Ryczałt od ,00 zł
Ryczałt z ewidencją VAT od ,00 zł
Podatkowa książka przychodów i rozchodów od ,00 zł
Książka przychodów i rozchodów  z ewidencją VAT od ,00 zł
Księgi handlowe (pełna księgowość) od ,00 zł
Księgi handlowe wraz z ewidencją VAT od ,00 zł
Obsługa płacowa jednego pracownika (zleceniobiorcy) od ,00 zł

 

Deklaracje

Deklaracje PIT-4R, PIT-11, PIT-8AR, PIT-8, itp od ,00 zł
Zgłoszenie i wyrejestrowanie z ZUS od ,00 zł
Rozliczenia  roczne PIT-36 i PIT-36L właścicieli od ,00 zł
  1. Wynagrodzenia za czynności doradcy podatkowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi