Definicja budowy w świetle art. 41 ust. 12-12b ustawy VAT.

Stawka podatku VAT, którą stosuje się w budownictwie mieszkaniowym wnosi 8%. Próg ten ma zastosowanie do szeroko pojętych prac budowlanych. Doradca podatkowy Wrocław napomknie kilka przykładów: remonty, modernizacja, przebudowa itd.

Budynki mieszkaniowe zostały zdefiniowane w art. 2 pkt 12 ustawy VAT jako budynki mieszkalne według klasyfikacji pomocniczej zaczerpniętej z Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. Powierzchnia budynków rodzinnych objętych stawką 8% jest ograniczona do 300 m kwadratowych. Metraż przewyższający tą powierzchnię jest objęty stawką 23% VAT. Przykładowo budynek mieszkaniowy o powierzchni 380 m kwadratowych. Pierwsze 300 m kwadratowych opiewa na stawkę 8% VAT a pozostałe 80 m kwadratowych – 23% VAT.

Kolejnym istotnym aspektem co podkreśla doradztwo podatkowe Wrocław jest termin budowa. Ustawodawca bowiem w art. 41 ust. 12 ustawy VAT nie zdefiniował powyższego terminu. W trosce o wyjaśnienie pojęcia „budowa” w świetle prawa należy odnieść się do innego aktu prawnego jakim jest prawo budowlane. Art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Opierając się na treści artykułu wnioskuję, iż budowa rozpoczyna się już z momentem uzyskania wytycznych geodezyjnych obiektów. Stawką 8% objęte tym samym są np. usługi przygotowujące teren pod budowę czy wykopy fundamentów. Jak można zauważyć nie są to tylko wspomniane powyższe czynności jak remonty, modernizacja, przebudowa. Stawką 8 procentową objęte jest również przygotowanie pod budowę.