Definicja finalnego nabywcy oraz pośredniczącego podmiotu gazowego

W tym zagadnieniu przytoczę art. 2 ust. pkt 19 a lit. a oraz pkt 23d u.p.a. Z powyższych przepisów wynika że: finalny nabywca gazowy to „podmiot, który nabywa na terytorium kraju wyroby gazowe niebędący podmiotem gazowym”. Pośredniczący podmiot gazowy to „podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem ziemnym na terytorium kraju: dokonujący sprzedaży, dostawy wewnątrzwspólnotowej, nabycia wyrobów gazowych do celów objętych zwolnieniem do akcyzy i do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub używający wyrobów gazowych do celów nieobjętych zwolnieniem od akcyzy, lub używający wyrobów gazowych do celów nie objętych zwolnieniem od akcyzy i do celów objętych zerową stawkę akcyzy”.

Doradca podatkowy Wrocław