Dlaczego posiadając działalność gospodarczą konieczne jest odprowadzenie podatku VAT od najmu prywatnego mieszkania?

Najem jest czynnością, z której pobieramy wynagrodzenie w sposób ciągły. Taką samą definicją możemy przytoczyć działalność gospodarczą. Dodatkowo najem mieszkania cechuje powtarzalność w długich okresach czasu. Wymienione cechy zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy VAT świadczą o tym, iż prowadzony przez nas najem jest naszą usługą w rozumieniu ustawy. Organy podatkowe interpretują, iż usługa jaką świadczymy jest ciągła to majątek ten nie może być traktowany jako prywatny. Doradca podatkowy Wrocław pragnie nadmienić, iż podatnik musi deklarować się jako czynny Vatowiec, który składa deklarację VAT na dostawę towarów oraz świadczonych usługi. W tym przypadku nie może pominąć usługi jaką jest najem prywatnego mieszkania.

Konkludując podatnik podatku VAT powinien w ewidencji VAT ujawnić usługę jaką jest najem nieruchomości oraz tym samym zdekonspirować obroty z tego tytułu uzyskane.