Usługi jakie oferuje doradca podatkowy we Wrocławiu

DORADCA PODATKOWY WROCŁAW

Oferuję Państwu kompleksowe doradztwo podatkowe we Wrocławiu w zakresie aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, wsparcie z zakresu optymalizacji obciążeń podatkowych (zmniejszanie obciążeń podatkowych), rozeznanie problemów podatkowych oraz pracę zmierzające do ograniczenia ryzyka jak i negowanie interpretacji podatkowych przesłanych przez instytucje państwowe – skarbowe.

Dla podmiotów nie otwartych, ale zamierzających założyć działalność gospodarczą proponuję doradztwo podatkowe we Wrocławiu  jak i pomoc z naciskiem  na wybór formy prawnej działalności dodatkowo formy opodatkowania czy postaci prowadzonej księgowości.

Współuczestniczę w procesach kontrolnych prowadzonych szereg instytucji skarbowych. Wspomagam w przyrządzaniu stosownego dokumentu dowodowego, wyjaśnień, wniosków oraz odwołań dla potrzeb instytucji państwowych.

Oferuję tym samym:

 • Przedstawicielstwo w postępowaniu przez Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w zdarzeniach podatkowych,
 • Pomoc w postępowaniu przed organami podatkowymi,
 • Sporządzanie wniosków o interpretacje podatkowe ORD-IN,
 • Obsługa z zakresu podatku od spadków i darowizn,
 • Obsługa z zakresu podatku od czynności cywilno-prawnych,
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych.

KSIĘGOWOŚĆ WROCŁAW

W obszarze usług księgowych oferuję:

 • Rozliczenia roczne PIT,
 • Kadry i płace,
 • Sporządzanie list płac, PIT-4, PIT-11, prowadzenie akt osobowych firmy, rozliczanie urlopów pracowników,
 • Doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • Świadczenie usługi sporządzania wniosków o dofinansowania z PFRON,
 • Obliczanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Kompleksowa obsługa ZUS ,
 • Sporządzanie i wysyłka deklaracji DRA, sporządzanie i wysyłka formularzy ZUA, ZWUA,
 • Prowadzenie ewidencji VAT,
 • rozliczenie pracowniczych, delegacji służbowych,
 • Prowadzenie ewidencji dla podmiotów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym,
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • Prowadzenie ksiąg handlowych / pełna księgowość.

Doradca podatkowy jest to zawód przede wszystkim zaufania publicznego. Regulacje zawodu doradcy podatkowego zostało uregulowane w ustawie o doradztwie podatkowym.

ZASADY ETYKI DORADCÓW PODATKOWYCH:

 • wynikają przede wszystkim z ogólnych norm moralnych i uregulowań prawnych opisanych w ustawie.
 • Nadrzędną powinnością doradcy podatkowego jest przestrzeganie zasad etyki.
 • Doradca podatkowy strzeże godności zawodu, który wykonuje oraz dba o jego ochronę. Jest osobą zaufania publicznego.
 • Doradca podatkowy powinien kierować się najwyższym celem jakim jest dobro swoich klientów.
 • Obowiązkiem doradcy podatkowego jest ciągłe podnoszenie umiejętności zawodowych
 • Zawód jaki wykonuje doradca podatkowy jest niezależny
 • Doradca podatkowy ma absolutny obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie fakty i informacje.