Jak opodatkować energię potrzebną na rozpoczęcie działania turbiny wiatrowej?

Na podstawie art. 9 ust 1 pkt 2 u.p.a. podatnik nie będzie opodatkowany energią elektryczną do celów rozpoczęcia działania turbiny wiatrowej. Podatnik w świetle art. 2 ust. 1 pkt 19 u.p.a. nie jest uznany za nabywcę końcowego. Nabywa on co prawda energię elektryczną, ale z kolei ma koncesję na jej wytwarzanie oraz sprzedaż. Stąd nie jest nabywcą końcowym. Konkludując w mocy prawa art. 9 ust. 1 pkt 2 u.p.a. taka dostawa do podatnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

 

Doradca podatkowy Wrocław