Jaką należy posiadać spółkę do założenia kasyna.

Doradca podatkowy Wrocław nie może założyć kasyna tak samo jak małżeństwo prowadzące osiedlowy sklep spożywczy na postawie umowy o s.c. Ograniczeniem jakie stoi przed wspomnianym małżeństwem jest przede wszystkim brak osobowości prawnej  przez s.c. Zgodnie z art. 6 ust. 4 u.g.h. oraz na podstawie spisu wyszczególnionego we wspomnianym akcie prawnym podmioty, które mogą prowadzić kasyno to jedynie spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mające siedzibę na terytorium Państwa.

Takie formy prowadzonej działalności nazwiemy spółkami kapitałowymi. W Polsce, według k.s.h, są to jedynie wspomniana sp. z o.o. oraz spółka akcyjna Oba rodzaje spółek posiadają cechy charakterystyczne dla spółek kapitałowych. Są nimi:

  • osobowość prawna
  • kapitał zakładowy
  • brak odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki
  • rozdział między sferą zarządu, a sferą właścicielską.