Jakie obszary działalności Twojej firmy możesz rozwijać w oparciu o dofinansowanie ze środków UE?

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, obok samorządów, są w latach 2014-2020 największymi profitentem funduszy unijnych. W całości na rozwój działalności gospodarczej w najbliższych 7 latach zostanie przeznaczonych 20 mld euro.

Fundusze UE na lata 2014-2020 można rozwijać na wiele obszarów Twojej działalności gospodarczej:

  • Projekty badawcze i wdrażanie innowacji.

  • Informatyzacja.

  • Rozwiązania ekologiczne.

  • Rozwój działalności firmy.

  • Działalność za granicą.

  • Szkolenia.

  • Wsparcie dla tzw. start-upów – Inicjatywa JEREMIE.

  • Program COSME.

  • Gwarancje de minimis.

Hosting Nazwa.pl