Jakie są determinanty wyboru formy opodatkowania dochodów? Wybór formy opodatkowania.

PIT na zasadach ogólnych. Zakresem podmiotowym podatku objęci są wszyscy przedsiębiorcy. Należy prowadzić księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Można potrącić nakłady poniesione na działalność gospodarczą. Stawka podatkowa jest progresywna 18% lub 32%. Przysługuje nam cały pakiet ulg podatkowych.

PIT stawka liniowa.  Zakresem podmiotowym podatku objęci są wszyscy przedsiębiorcy. Należy prowadzić księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. . Można potrącić nakłady poniesione na działalność gospodarczą. Stawka podatkowa to 19%. Przysługują nam ulgi tylko na składki ZUS i na NFZ jak i ulga na IKZE.

RPE – Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Zakresem podmiotowym są objęci przedsiębiorcy o zeszłorocznych przychodach mniejszych niż równowartość stu pięćdziesięciu tysięcy euro. W tym przypadku wystarczy ewidencja uproszczona nie ma konieczności prowadzić pełnej ewidencji podatkowej. Będzie to ewidencja przychodów, ewidencja wyposażenia, przechowywanie dowodów zakupu, wykaz środków trwałych. Niestety nie można potrącić kosztów uzyskania przychodów. Nie możemy odpisać nakładów, które ponosimy na prowadzenie działalności. Wysokość stawki opodatkowania jest uzależniona od rodzaju działalności. Progi podatkowe determinuje się od stawki 3% do 20% w zależności ta jak wspominał doradca podatkowy Wrocław prowadzonego rodzaju działalności. W przypadku ryczałtu przysługuje nam cały pakiet ulg podatkowych. Należy nadmienić, iż traci się prawo wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz dzieckiem samotnie wychowywanym.

Karta podatkowa.  Zasadniczo podatek jest dedykowany dla wyselekcjonowanego rodzaju przedsiębiorców. W głównej mierze są nimi rzemieślnicy, których gospodarują w mikro skali. Zatrudniają również niewielką liczbę osób w liczbie do 5. Karta podatkowa jest uproszczonym tworem podatkowym. W przypadku karty podatkowej nie oblicza się na przykład przychodów. Stąd podatek nie jest obliczany na podstawie procentowych zysków. Jest kwotowy. Oznacza to, że wielkość podatku jest uzależniona od rodzaju wykonywanej działalności. W ustaleniu wielkości podatku organ podatkowy bierze pod uwagę również wielkość miejscowości w której jest prowadzona działalność gospodarcza. Obowiązują nas składki na NFZ i tylko ta. Należy nadmienić, iż traci się prawo wspólnego rozliczenia z małżonkiem oraz dzieckiem samotnie wychowywanym tak samo jak w przypadku ryczałtu.