Jakie są koszta podniesienia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Koszta jakie ponosimy przy podniesieniu kapitału zakładowego w sp. z o.o. to min. podatek od wkładów, o które podwyższamy kapitał zakładowy.

Kwotę wkładu pomniejszamy o:

  1. wynagrodzenie notariusza powiększone o podatek od towarów i usług
  2. opłatę sądową związaną z wpisem do Krajowego Rejestru Długów
  3. opłatę za zamieszczenie ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Stawka podatku od zmiany umowy spółki z o.o. wynosi 0,5%. Zarówno doradztwo podatkowe Wrocław jak i notariusz pobierają opłatę za wykonaną usługę przy czym notariusz pobiera podatek oraz spisuje protokół ze zgromadzenia wspólników sp. z o.o.