Jednolity plik kontrolny. JPK kogo dotyczy ?

Ministerstwo Finansów informuje, że 0d 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT wysyłają JPK_VAT. Przekazanie Jednolitych Plików Kontrolnych JPK_VAT nastąpi przy wykorzystaniu kompleksowych narzędzi elektronicznych. Pliki będą pod kontrolą Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. 

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT i przesyłania jej jako
Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT (JPK_VAT) obejmuje również mikroprzedsiębiorstwa (Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za mikroprzedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

JPK:

  • 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz
  • 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.).

Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od I lipca 2016 r., a małe ( zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz
  • 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.)

i średnie (zgodnie z art. 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej za średniego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: 1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz 2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro) od 1 stycznia 2017 r.
Ważne! Mikroprzedsiębiorco! Nowy obowiązek dotyczy cię, jeśli jesteś podatnikiem VAT i składasz
deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

Czym jest JPK_VAT?
To zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres.
Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych
przedsiobiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie
i formacie, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
Doradca podatkowy we Wrocławiu zaleca wysłanie JPK_VAT jak najszybciej! Dzięki temu szanowny czytelniku:

  1. otrzymasz szybszy zwrot VAT — do 25. dni przy rozliczeniach za październik, listopad
    i grudzień 2017 r.,
  2. sprawdzisz, z czym wiąże się nowy obowiązek i przygotujesz się do niego wcześniej,
  3. upewnisz się, czy twoje rozliczenie jest poprawne.

Skorzystaj z bezpłatnej i bezpiecznej aplikacji Ministerstwa Finansów. która umożliwi ci
zarówno wygenerowanie, jak i wysłanie JPK_VAT (więcej informacji o aplikacji pod adresem Ministerstwa Finansów). Z korzystnego punktu widzenia doradztwa podatkowego zachęcamy do skorzystania z Krajowej Informacji Skarbowej po podanymi numerami telefonów 801 055 055 lub 22 330 03 30 lub skorzystanie z oficjalnej rządowej strony internetowej www.jpk.gov.pl.

autor: doradca podatkowy Wrocław