Koszt założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale zakładowym 50 tysięcy złotych polskich.

Podstawą opodatkowania przy umowie spółki z o.o. jest wartość kapitału zakładowego.

 1. Wynagrodzenie notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki
  100 pln + 3%(50000-3000) = 1510 pln
 2. Podatek od towarów i usług pobrany przez notariusza
  1510×1,23=1857,30  1857,0-1510=347,0 VAT=347,0 pln
 3. Wpis do rejestru przedsiębiorców oraz związana z tym opłata sądowa
  zarejestrowanie sp. z o.o. w rejestrze KRS wynosi 500 pln
 4. Opłata za ogłoszenie o wpisie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
  ta opłata wynosi 100 pln

Podstawa opodatkowania wyniesie:

50 000 – 1510 – 347 – 500 – 100 = 48 354,5 = 47543 pln

stawka opodatkowania sp. z o.o. to 0,5%

47543 x 0,005 = 238  pln

Doradca podatkowy Wrocław na podstawie prawnej art. 4 pkt 9 u.p.c.c. przypomina, iż obowiązek podatkowy ciąży na spółce z o.o. Opłatę uiszczamy u notariusza.