Księgowość

Specjalizujemy się w:

  • rejestr dla potrzeb podatku VAT,
  • doradztwo prawne przy prowadzeniu działalności gospodarczej,
  • doradztwo prawne przy zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej,
  • prowadzenie: ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczeń ryczałtu, karty podatkowej, ewidencji środków trwałych, wyposażenia,
  • inne usługi z zakresu księgowości zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem klienta.