Kwota wolna od podatku sprzedaży rzeczy ruchomych

Zgodnie z art. 9 pkt 6 u.p.c.c. jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1000 pln to transakcja ta jest zwolniona z podatku rzeczy ruchomych. Doradca podatkowy Wrocław apeluje nie zaniżajmy przesadnie wartości rzeczy ruchomych. Czynność ta może ściągnąć zainteresowanie ze strony organu ścigania przestępczości skarbowej.