Mikrorachunek podatkowy

Mikrorachunek podatkowy dla PIT, CIT i VAT od pierwszego stycznia 2020 roku.
W tym momencie podatki kierujemy na rachunki urzędów skarbowych. Tak będzie tylko do 2019 roku.
Niekiedy zdarza się, że jest to więcej niż jeden rachunek bankowy. Od 1 stycznia ma się to zmienić i podatki PIT,CIT oraz VAT będziemy wpłacać na jeden mikrorachunek. Warto nadmienić, iż na niepowtarzalny indywidualny mikrorachunek będzie można wpłacić nie tylko podatki, ale również należności niepodatkowe.
Można skorzystać z linku poniżej i sprawdzić gdzie można otrzymać swój mikrorachunek.

Link w celu otrzymania indywidualnego miktorachunku.

Należy nadmienić iż, zwroty nadpłat i podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Trzeba przez to rozumieć, że zwroty będą realizowane na numery rachunków firmy, wskazane w CEIDG-1, NIP-8 lub na konto VAT. W przypadku stosowania mechanizmu podzielonej płatności.
Od 1 stycznia wynika, że zasady opłacania podatków PIT, CIT i VAT ulegną zmianą. Dla podatków innych niż PIT, CIT i VAT zasady opłat
nie ulegną zmianie. Przykładowo dla podatku PCC czy podatków od spadków i darowizn zasady opłacenia nie ulegną zmianie. Dla podatków których płatności nie ulegną zmianie koniecznie trzeba wykonywać wpłaty tak jak dotychczas.
Wpłaty trzeba wykonywać na rachunek właściwego urzędu skarbowego.