Nowe zasady opłacania składek ZUS – sprawdź numer rachunku!

Szanowny Podatniku nadmieniamy, że od 1 stycznia 2018 roku zmienią się zasady opłacania składek ZUS. Według tego, wszystkie składki na:

• ubezpieczenie zdrowotne,
• ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe),
• fundusze (Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych), będziesz opłacać jednym przelewem – na jeden rachunek składkowy!

Podsumowując od 1 stycznia 2018 r. dotychczasowe rachunki dla wpłat składek zostaną zamknięte!  

 

Znajdź swój nowy indywidualny numer rachunku składkowego na https://www.eskladka.pl/ 

 

Doradca podatkowy Wrocław