Nowy portal dla tych, którzy chcą prowadzić firmę w Polsce i Unii Europejskiej.

Na portalu Biznes.gov.pl znajdują się następujące informacje:

Zakładanie firmy

Wybierz rodzaj firmy, jaką chcesz prowadzić i dowiedz się, jak ją założyć

Rozwój firmy

Sprawdź, jak rozwijać swoją firmę i gdzie znaleźć finansowanie

Pracownicy w firmie

Sprawdź, jakie są zasady zatrudniania pracowników, ich prawa i obowiązki

Podatki i księgowość

Dowiedz się, jak rozliczać podatki i prowadzić księgowość

Ubezpieczenia społeczne

Zobacz, jak załatwić sprawy związane z ubezpieczeniami w ZUS/KRUS

Sprawy urzędowe

Dowiedz się, jak załatwiać sprawy przedsiębiorcy w urzędach

Obowiązki przedsiębiorcy

Poznaj swoje obowiązki przy prowadzeniu firmy

Zezwolenia, koncesje, rejestry

Zezwolenia, koncesje, wpisy do rejestrów działalności regulowanej, świadectwa

Uprawnienia zawodowe

Sprawdź, jak załatwiać sprawy związane z uprawnieniami w Twoim zawodzie

Zmiany w firmie

Zobacz, jak przeprowadzać zmiany w firmie i jak zgłaszać je do urzędów

Zawieszenie i wznowienie

Załatwiaj sprawy związane z zawieszaniem i wznawianiem działalności

Zamykanie firmy

Jak załatwić sprawy związane z zamykaniem firmy, sprzedażą, dziedziczeniem, upadłością

Sprzedaż i marketing

Poznaj zasady wprowadzania produktów/usług na rynek

Kontrahenci i klienci

Dowiedz się, jakie są zasady rzetelnej współpracy z kontrahentami i klientami

Handel zagraniczny

Dowiedz się, jak prowadzić handel zagraniczny w UE i poza UE

Prowadzenie biznesu w UE

Zobacz, jak prowadzić własny biznes w krajach Unii Europejskiej

Inwestycje budowlane

Załatwiaj formalności związane z realizacją inwestycji budowlanych w firmie

Cudzoziemcy w Polsce

Poznaj zasady prowadzenia biznesu