Odwołanie do Urzędu Celnego przez pośrednika

Jeżeli strona jest reprezentowana przez pośrednika oraz pełnomocnictwo zostało złożone do akt sprawy to pominięcie pełnomocnictwa przez organ wydający decyzję jest rażącym naruszeniem prawa procesowego. Decyzje Urzędu Celnego powinny być wysłane na adres pełnomocnika. Od daty doręczenia pełnomocnikowi decyzji uzależniony jest termin złożenia odwołania. W przypadku odpowiedzi czas ten biegnie od dnia następnego tzn. na dzień następny doręczenia decyzji pełnomocnikowi. Pełnomocnik ma zatem od tego dnia 14 dni na odwołanie. Urząd, który wszczął sprawę jest zobowiązany, aby traktować pełnomocnika tak jak stronę i musi zapewnić mu wszystkie prawa, które przysługują stronie. Organ prowadzący musi wysłać do pełnomocnika wszystkie informacje o przebiegu postępowania oraz o czynnościach, które podejmowane są w jego toku.

 

 

Doradca podatkowy Wrocław