Podatek od umowy o dział spadku

Podstawową kwestią, aby uzyskać właściwy wynik wielkości podatku jak jesteśmy zobligowani zapłacić do Urzędu Skarbowego jest na temat naszego udziału we współwłasności lub spadku. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.c.c. istotne jest również, aby określić wartość spadku.

Przykładowo rodzeństwo odziedziczyło po ojcu lokal warty 100 tys. pln. Rodzeństwo składa się z brata i siostry. Oboje odziedziczyli po 50% praw do lokalu. Brat postanowił nabyć udział do lokalu siostry.

Podatek jaki jest nałożony na brata jest obliczony na podstawie poniższego równania:
50 tys. pln x 0,02% = 1 tys. pln.

Doradca podatkowy Wrocław jest głęboko przekonany, iż osoba mająca obowiązek podatkowy złoży deklarację PCC-3 terminowo. Czas obowiązujący nabywcę jest określony w długości 14 dni od momentu zawarcia umowy o dział spadku. Nadmienię, iż deklarację składamy bez wezwania naszelnika Urzędu Skarbowego.