Podatki 2016. Odliczenia osoby niepełnosprawnej. Komu przysługują?

Nasza kancelaria doradztwa podatkowego często ma styczność z problemem odpisu podatku dla osób niepełnosprawnych. Spotykamy się z teorią ograniczeń, limitu wysokości dochodu ustanowionego dla osoby niepełnosprawnej. W każdej legendzie jest ziarno prawdy. Otóż w pierwszej kolejności w celu sprostowania – opiekun osoby niepełnosprawnej może dokonać odliczeń,  gdy dochody osoby z niepełnosprawnością, której przysługuje ulga, nie przekraczają w danym roku kwoty 9120 pln. Limit 9120 pln dotyczy jedynie opiekuna osoby niepełnosprawnej, a limit dochodu dotyczy podopiecznego – niepełnosprawnego.  Dodatkową informacją dla potrzeby podatkowej – opiekunami są: współmałżonek, dzieci obce przyjęte na wychowanie, dzieci własne i przysposobione, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka.

Doradca podatkowy Wrocław