Postępowanie przed Sądem Administracyjnym

Postępowanie przed WSA ma charakter następczy. Postępowanie przed właściwym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oprócz charakteru następczego cechuje i wyróżnia to, że nie może być wszczęte z urzędu.

Postępowanie przed WSA ma charakter następczy. Postępowanie przed właściwym Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oprócz charakteru następczego cechuje i wyróżnia to, że nie może być wszczęte z urzędu.

Początkiem uporania się problemem może być tylko Twoja skarga lub wniosek! Pamiętaj, że trzeba być dobrze przygotowany z tego względu, że po drugiej stronie stanie zawsze organ którego możesz skarżyć działanie bądź bezczynność.

Przykładowym organem administracji publicznej może być np. naczelnik urzędu skarbowego lub dyrektor izby celnej.

Każdy dzięki naszej kancelarii doradztwa podatkowego we Wrocławiu otrzyma drugą szansę na którą zasługuje. Jesteśmy głęboko przekonani, że razem możemy ją wykorzystać.

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/spory-z-organami-administracji/wojewodzki-sad-administracyjny-postepowanie-odwolawcze