Przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

W przepisie art. 162 § 1 i 2 o.p. wynika, że przywrócenie terminu do wniesienia odwołania wymaga  spełnienia czterech przesłanek:

a) w pierwszej kolejności podatnik musi złożyć wniosek o przywrócenie terminu,

b) następnie podatnik musi uprawdopodobnić, iż niedotrzymanie terminu zostało spowodowane bez jego winy,

c) istotne jest dotrzymanie terminu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu,

d) złożenie samego odwołania.

Doradztwo podatkowe Wrocław nie obędzie się bez wykładni jaką dokonał Naczelny Sąd Administracyjny, II FPS 9/08.

 

 

 

Doradca podatkowy Wrocław