Wydanie bezpłatnego obiadu na stacji benzynowej. Czy obiady podlegają opodatkowaniu VAT ?

Wydanie bezpłatnego obiadu na stacji benzynowej. Czy obiady podlegają opodatkowaniu VAT ?

Odpowiedź na powyżej postawione pytanie możemy formułować w sposób pejoratywny. Wydanie bezpłatnego obiadu na stacji benzynowej nie podlega opodatkowaniu VAT. Dzieje się tak dlatego, iż w każdym obiad jest wydawany do konkretnego zatanku paliwa w ustalonej ilość. Czynność jest powtarzalna i mam miejsce w każdym przypadku obowiązującej promocji. Przykładowo na każde 500 l oleju napędowego […]