Definicja finalnego nabywcy oraz pośredniczącego podmiotu gazowego

Definicja finalnego nabywcy oraz pośredniczącego podmiotu gazowego

W tym zagadnieniu przytoczę art. 2 ust. pkt 19 a lit. a oraz pkt 23d u.p.a. Z powyższych przepisów wynika że: finalny nabywca gazowy to „podmiot, który nabywa na terytorium kraju wyroby gazowe niebędący podmiotem gazowym”. Pośredniczący podmiot gazowy to „podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju lub posiadający koncesję na obrót gazem […]