Czas trwania kontroli skarbowej w siedzibie mikroprzedsiębiorcy

Czas trwania kontroli skarbowej w siedzibie mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcę definiuje ilość zatrudnionych pracowników oraz roczny dochód netto. Podmiot, który zatrudnia mniej niż dziesięciu pracowników, a jego dochód roczny netto nie przekracza równowartości w złotych 2 milionów euro nosi miano mikroprzedsiębiorcy. Posiadając wiedzę o tym kim w świetle prawa jest mikroprzedsiębiorca przejdźmy zatem do zagadnienia jak w tytule. Czas trwania kontroli podatkowej u mikroprzedsiębiorcy jest […]