Odpłatna dostawa towarów / odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Odpłatna dostawa towarów / odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju

Dostawa to przeniesienie prawa do dysponowania towarami jak właściciel. Uzyskanie faktycznej możliwości dysponowania towarami (nie musi oznaczać dysponowania w sensie cywilistycznym). Towary to między innymi rzeczy, ich części, wszelkie postacie energii. Co uważa się za dostawa towarów? Za dostawę uważa się: -przeniesienie z nakazu władzy publicznej lub z mocy prawa własności towarów w zamian za […]