Odwołanie do Urzędu Celnego przez pośrednika

Odwołanie do Urzędu Celnego przez pośrednika

Jeżeli strona jest reprezentowana przez pośrednika oraz pełnomocnictwo zostało złożone do akt sprawy to pominięcie pełnomocnictwa przez organ wydający decyzję jest rażącym naruszeniem prawa procesowego. Decyzje Urzędu Celnego powinny być wysłane na adres pełnomocnika. Od daty doręczenia pełnomocnikowi decyzji uzależniony jest termin złożenia odwołania. W przypadku odpowiedzi czas ten biegnie od dnia następnego tzn. na […]