Podatek CIT w 2017 roku

Podatek CIT w 2017 roku

Informacją szczególnie istotną w sferze podatkowej są zmiany stawki podatku CIT. W roku 2017 część przedsiębiorców będzie mogła rozliczać na podstawie debiutującej, niższej piętnastu procentowej stawki. Ze zredukowanej stawki mogą czerpać profit przedsiębiorcy, gdzie nominał przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT przychodu ze sprzedaży) nie przewyższy w roku podatkowym ubiegłym 1,2 mln euro. Ta suma przedstawiona w euro jest obliczona zgodnie […]