Podatek od towarów i usług – zagadnienia ogólne.

Podatek od towarów i usług – zagadnienia ogólne.

W dzisiejszy zagadnieniu postaram się omówić ogólne kwestie o podatku od towarów i usług. Informacje odnośnie podatku pochodzą z ustawy z 2004 r. o podatku od towarów i usług. We wstępie omówię formy podatków obrotowych ich przedmiot oraz rodzaje podatków obrotowych. Obrót o którym była mowa to wynik zdarzeń i czynności w czasie których następuje […]