Podatek od umowy o dział spadku

Podatek od umowy o dział spadku

Podstawową kwestią, aby uzyskać właściwy wynik wielkości podatku jak jesteśmy zobligowani zapłacić do Urzędu Skarbowego jest na temat naszego udziału we współwłasności lub spadku. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 u.p.c.c. istotne jest również, aby określić wartość spadku. Przykładowo rodzeństwo odziedziczyło po ojcu lokal warty 100 tys. pln. Rodzeństwo składa się z brata i […]