Śmierć osoby będącej stroną postępowania podatkowego. Odpowiedzialność małżonka oraz dzieci.

Śmierć osoby będącej stroną postępowania podatkowego. Odpowiedzialność małżonka oraz dzieci.

Małżonek po śmierci męża bądź żony winien sporządzić oświadczenie o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku w swoim imieniu oraz małoletnich dzieci. Niezłożenie takiego oświadczenia skutkuje przyjęciem takiego spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Małoletnie dzieci otrzymują spadek w przypadku bierności rodzica również z dobrodziejstwem inwentarza. W kwestii odpowiedzialności podatkowej spadkobierców odsyłam do art. 98 o.p. Chwilą otwarcia spadku […]