Sprawdzenie VAT kontrahenta unijnego

Sprawdzenie VAT kontrahenta unijnego

Problem ze sprawdzeniem kontrahenta unijnego wydaje się być rozwiązany dziki stronie Komisji Europejskiej. Żywość numeru VAT nadanego przez Państwo Członkowskie należy zweryfikować wybierając odpowiednie państwo z listy i wpisując numer, który chcemy sprawdzić. Wszystkie te czynności należy wykonać na stronie podanej poniżej. Doradca podatkowy Wrocław zaprasza na stronę Komisji Europejskiej odnośnik do weryfikacji VAT kontrahenta unijnego .