Wielofazowość podatku od towarów i usług

Wielofazowość podatku od towarów i usług

Wielowyrazowość naliczanego podatku od towarów i usług występuje o czym wspominał wcześniej doradca podatkowy Wrocław we wszystkich fazach obrotu gospodarczego. W myśl dyrektywy UE wspólny system VAT stosuje się aż do etapu sprzedaży detalicznej włącznie. Jak obrazują te zjawisko akty prawne podatek VAT to podatek wielofazowy netto. Jest on naliczany na każdym etapie obrotu. Oznacza […]