Jakie są determinanty wyboru formy opodatkowania dochodów? Wybór formy opodatkowania.

Jakie są determinanty wyboru formy opodatkowania dochodów? Wybór formy opodatkowania.

PIT na zasadach ogólnych. Zakresem podmiotowym podatku objęci są wszyscy przedsiębiorcy. Należy prowadzić księgi rachunkowe lub podatkową księgę przychodów i rozchodów. Można potrącić nakłady poniesione na działalność gospodarczą. Stawka podatkowa jest progresywna 18% lub 32%. Przysługuje nam cały pakiet ulg podatkowych. PIT stawka liniowa.  Zakresem podmiotowym podatku objęci są wszyscy przedsiębiorcy. Należy prowadzić księgi rachunkowe […]