Wyrok TK uznający za niezgodny z Konstytucją przepis ustawy o podatku akcyzowym a decyzja Naczelnika Urzędu  Celnego

Wyrok TK uznający za niezgodny z Konstytucją przepis ustawy o podatku akcyzowym a decyzja Naczelnika Urzędu Celnego

Podatnik może dążyć do osiągnięcia zmiany niekorzystnej decyzji Naczelnika Urzędu Celnego. Podstawą żądania wznowienia postępowania będzie wyrok TK. Jako doradca podatkowy Wrocław proponuje postępować zgodnie z brzmieniem art. 240 § 1. o.p. Niekonstytucyjność przepisu, na bazie którego wydano decyzję stanowi podstawę wznowienia postępowania. W jakim terminie podatnik może skutecznie złożyć wniosek o wznowienie postępowania ?W tym punkcie […]