Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług

Zakres podmiotowy podatku od towarów i usług

W celu przeprowadzenia prawidłowej i zrozumiałej klasyfikacji zakresu podmiotowego podatku od towarów i usług odsyłał jako doradca podatkowy Wrocław w pierwszej kolejności do definicji działalności gospodarczej. Co to jest działalność gospodarcza? Działalność gospodarcza – jest to wszelka działalność producentów, handlowców, usługodawców (w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, wolne zawody). W szczególności obejmuje czynności polegające […]