Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług

Zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług

Doradca podatkowy Wrocław ma przyjemność wyszczególnić zakres przedmiotowy podatku od towarów i usług. Są to czynności, które podlegają opodatkowaniu niezależnie czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa (prowadzenie dz.g. bez koncesji, zezwoleń podlega opodatkowaniu). Konkludując  istotny jest więc ekonomiczny aspekt transakcji. Jest to również podatek terytorialny – naliczany od transakcji, które mają […]