Czy zakup licencji na oprogramowanie komputerowe od zagranicznego podmiotu w świetle ustawy VAT jest importem usług.

Czy zakup licencji na oprogramowanie komputerowe od zagranicznego podmiotu w świetle ustawy VAT jest importem usług.

Ustawa VAT definiuje jasno, iż zakup licencji jest równocześnie odpłatnym nabyciem usług. Jeśli wymiana usługi pomiędzy podmiotami z dwóch różnych państw wspólnoty niemających siedziby ani oddziału w państwie nabywcy, a przedmiotem transakcji jest nabycie licencji wtedy w świetle prawa jest to import usług. Doradztwo podatkowe Wrocław podkreśla jednolitość momentu powstania punktu podatkowego w przypadku usług […]