Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Jest to zjawisko związane z eliminacją granic celnych i powstaniem wspólnego rynku dla wybranych państw europejskich. We wspólnym rynku obowiązuje zasada kraju przeznaczenia. Świadczy to, że sprzedający towar zwolniony jest z podatku VAT, zaś reflektant zobowiązany jest zapłacić podatek w swoim kraju według obowiązującej w nim taksy podatkowej. Podatek od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów […]