Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

Zaświadczenie o niezaleganiu w ZUS

Istotnym wymogiem życia gospodarczego jest konieczność płatności składek ZUS. Z tego względu, że kwoty bywają niekiedy znaczne wiele instytucji w tym bankowych wymaga potwierdzenia, że nie mamy zaległości w opłaceniu składek między innymi na:– ubezpieczania społeczne,– ubezpieczenia zdrowotne,– Fundusz Pracy,– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – Fundusz Emerytur Pomostowych. Na stronie Biznes.gov.pl możesz już otrzymać zaświadczenie […]