Zgłoszenie loterii fantowej

Zgłoszenie loterii fantowej

Art. 2 ust 1 pkt u.g.h. definiuje loterię fantową. Mając na uwadze wymieniony artykuł wnioskujemy iż, podstawową kwestią, która definiuje loterię fantową jest uczestnictwo w niej poprzez nabycie losu, a organizator oferuje tylko nagrody rzeczowe. Oznacza to, że warunkiem wzięcia udziału w loterii fantowej jest kupno losu. Informacją konieczną dla samego organizatora jest konieczność przestrzegania […]