Zwolnienie z nabycia wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych w przypadku przemieszczenia na własny użytek

Zwolnienie z nabycia wewnątrzwspólnotowych wyrobów akcyzowych w przypadku przemieszczenia na własny użytek

Zwolnienie podatkowe ma zastosowanie jedynie, gdy wyroby są przemieszczane na własny użytek. Zwolnienie nie będzie miało zastosowania, gdy przemieszczenie będzie przeznaczone do celów handlowych. Organy podatkowe ustalają przeznaczenie towarów wewnątrzwspólnotowych na podstawie : a) statusu handlowego osoby fizycznej nabywającej wewnątrzwspólnotowe wyroby akcyzowe, b) ilości wyrobów akcyzowych, c) miejsca, gdzie wyroby akcyzowe są umieszczane. Nabyciem handlowym […]